A Magical Course in Tarot: Reading the Cards in a Whole New Way av Michele Morgan

Med humor och lätthet leds läsaren på en stig som leder in genom en snårig skog, bland träd och mossa fram till en glänta med vackra figurer, former, symboler och tolkningar. Jag tycker att denna bok ger bra information och fokuserar på temat ”Gör det som känns rätt för dig”. Komplexiteten av att lära sigRead more